VLC media player - návod nastavení správného časovní titulků:

V záložce "Tools"(Nástroje), kterou najdeme na hlavním panelu, si zobrazíme kategorii "Track Synchronization"(Synchronizace stopy). VLC media player nastavení titulků V nově otevřeném okně následně vybereme záložku "Synchronization"(Synchronizace).A pokračujeme v nastavení "Subtitle track synchronazition"(Synchronizace stopy titulku). VLC media player nastavení titulků Pokud jsou titulky zpožděné za videem, tak je potřeba nastavit negativní hodnotu a titulky tak urychlit. Např. pokud jsou titulky zpožděné 5s od videa, tak zadáme hodnotu -5.000s. Následně klikněte na ikonku obnovení a vaše změny budou provedeny. V opačném případě, kdy jsou titulky napřed před videem, tak je potřeba zadat kladné hodnoty např. 5.000s. A opět nezapomeňte obnovit nastavení kliknutím na "refresh" tlačítko. Takto pokračujte do té doby, dokud titulky a video nebudou synchronizované.

Titulky lze synchronizovat i za běhu videa pommocí klávesových zkratek "g - Zpoždění titulků" nebo "h - Zrychlení titulků".