VLC media player podporuje následující formáty:

Vstupní formáty

(VLC media player dokáže číst a spustit mnoho druhů mediálních souborů, podle typu operčního systému, na kterém je aktuálně spuštěn.)

Výstupní formáty

(VLC media player je schopný překodovat nebo stremovat audio a video do několika různých formátů v závislosti na kterém operačním systému je spuštěn.)